חלק מהשירותים ניתנים בחינם וחלקם ניתנים בהשתתפות עצמית.

למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות.